Aktualności

Strony:

Co nieco o repozytywizmie

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ks. prałata Józefa R. Maja na temat idei repozytywizmu. Myśli zostały publicznie wygłoszone podczas Gali wręczenia Nagród "Pozytywista Roku", w środę 25 kwietnia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Manifest Repozytywisty

Manifest repozytywisty. Repozytywizm, czyli powrót do idei pozytywizmu polskiego

Na wstępie wyjaśnienia wymaga punkt odniesienia. Wszystko, co w niniejszym artykule zostało napisane, uczynione zostało z perspektywy troski o przyszły los społeczno-gospodarczy Polski i jej mieszkańców. I nie „litera” jest tu ważna, ale jej DUCH!!! I nie słowo…, ale CZYN!!!

Dlaczego pozytywizm? W czym tkwi jego siła i atrakcyjność? Czy jest jeszcze on w ogóle aktualny i potrzebny? Jak go dzisiaj rozumieć?